(Input html or adsense code here)

Pokud vás některý článek zaujal, prosím zanechte Váš komentář a nebo dotaz k tématu právní ochrany. Možná pomůžete dalšímu hledajícímu člověku a nebo přispějete do diskuze.

Informace, které jsou na této stránce uvedené byste neměli brát jako přesné a aktuální. Aktuální informace a data naleznete vždy u pojišťovny nabízející pojištění právní ochrany.


Posledně Hledané
Doporučené stránky

 

postheadericon Pojištění právní ochrany

Dostat se do nějakého právního sporu je většinou velmi nepříjemné a každý se tomu snaží co nejvíce vyhnout. Pokud se to ale přece jenom přihodí, určitě to nebude zadarmo. A právě pro náklady spojené s právními spory je tu pojištění právní ochrany.
Pojištění právní ochrany je velmi výhodné a určitě je velmi dobré ho mít. Nikdy nevíte, co se stane a je dobré mít za sebou někoho, kdo prosazuje vaše zájmy a minimalizuje náklady spojené s právními záležitostmi.

Účelů pojištění právní ochrany je hned několik, prvním z nich je pomoc v nahodilých právních sporech, pak ochrana pojištěného při prosazování jeho práv, ochrana před negativními následky právních sporů a také úhrada nákladů na advokáta i na soudní řízení.

Varianty pojištění právní ochrany:
-vozidla (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, odebrání průkazu, závazkové právo, pojistné právo, právo poradenství)
-řidiče (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, odebrání průkazu, pojistné právo, právní poradenství)
-pro zaměstnance (pracovněprávní nároky na náhradu škody, obhajoba v trestním a přestupkovém řízení, pojistné právo, pracovněprávní vztahy, právní poradenství)
-rodiny (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, závazkové právo, pojistné správo, vlastnické právo, sociální zabezpečení, právní poradenství)
-nemovitosti (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, závazkové právo, pojistné právo, vlastnické právo, nájemní právo, sousedské právo, správní řízení, právní poradenství)
-v případě úrazu (náhrada škody, pojistné právo, právní poradenství)
-pro myslivce (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, pojistné právo, vlastnické právo, závazkové právo, odebrání zbrojního průkazu nebo loveckého lístku, právní poradenství)
-pro podnikatele (občanskoprávní nároky pojištěných osob na náhradu škody, pracovněprávní nároky pojistníka na náhradu škody vůči vlastním zaměstnancům, trestní a přestupkové řízení, pracovněprávní spory pojistníka se zaměstnanci, spory pojištěných osob z komerčního pojištění, ochrana vlastnických práv pojistníka k movitým věcem, spory týkající se nemovitosti, závazkové právo, právní poradenství)
-školských zařízení (občanskoprávní nároky pojištěných osob na náhradu škody, pracovněprávní nároky pojistníka na náhradu škody vůči vlastním zaměstnancům, trestní a přestupkové řízení, pracovněprávní spory pojistníka se zaměstnanci, spory pojištěných osob z komerčního pojištění, ochrana vlastnických práv pojistníka k movitým věcem, spory týkající se nemovitosti, právní poradenství)
-pro sportovce (občanskoprávní nároky na náhradu škody, pracovněprávní nároky na náhradu škody, obhajoba v trestním a přestupkovém řízení, obhajoba v disciplinárním řízení, pojistné právo, vlastnické právo, pracovněprávní a závazkověprávní vztahy, právní poradenství)
-pro lékaře (občanskoprávní nároky pojištěných osob na náhradu škody, pracovněprávní nároky pojistníka na náhradu škody vůči vlastním zaměstnancům, trestním a přestupkové řízení, pracovněprávní spory pojistníka se zaměstnanci, spory pojištěných osob z komerčního pojištění, ochrana vlastnických práv pojistníka k movitým věcem, spory týkající se nemovitosti, závazkové právo, právní poradenství)

Zkopírujte a vložte kód níže..
Email a IM
WWW kód
Fóra
Dobré pojištění

Leave a Reply