(Input html or adsense code here)

Pokud vás některý článek zaujal, prosím zanechte Váš komentář a nebo dotaz k tématu právní ochrany. Možná pomůžete dalšímu hledajícímu člověku a nebo přispějete do diskuze.

Informace, které jsou na této stránce uvedené byste neměli brát jako přesné a aktuální. Aktuální informace a data naleznete vždy u pojišťovny nabízející pojištění právní ochrany.


Posledně Hledané
Doporučené stránky

Author Archive

postheadericon Pojištění právní ochrany

Dostat se do nějakého právního sporu je většinou velmi nepříjemné a každý se tomu snaží co nejvíce vyhnout. Pokud se to ale přece jenom přihodí, určitě to nebude zadarmo. A právě pro náklady spojené s právními spory je tu pojištění právní ochrany.
Pojištění právní ochrany je velmi výhodné a určitě je velmi dobré ho mít. Nikdy nevíte, co se stane a je dobré mít za sebou někoho, kdo prosazuje vaše zájmy a minimalizuje náklady spojené s právními záležitostmi.

Účelů pojištění právní ochrany je hned několik, prvním z nich je pomoc v nahodilých právních sporech, pak ochrana pojištěného při prosazování jeho práv, ochrana před negativními následky právních sporů a také úhrada nákladů na advokáta i na soudní řízení.

Varianty pojištění právní ochrany:
-vozidla (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, odebrání průkazu, závazkové právo, pojistné právo, právo poradenství)
-řidiče (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, odebrání průkazu, pojistné právo, právní poradenství)
-pro zaměstnance (pracovněprávní nároky na náhradu škody, obhajoba v trestním a přestupkovém řízení, pojistné právo, pracovněprávní vztahy, právní poradenství)
-rodiny (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, závazkové právo, pojistné správo, vlastnické právo, sociální zabezpečení, právní poradenství)
-nemovitosti (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, závazkové právo, pojistné právo, vlastnické právo, nájemní právo, sousedské právo, správní řízení, právní poradenství)
-v případě úrazu (náhrada škody, pojistné právo, právní poradenství)
-pro myslivce (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, pojistné právo, vlastnické právo, závazkové právo, odebrání zbrojního průkazu nebo loveckého lístku, právní poradenství)
-pro podnikatele (občanskoprávní nároky pojištěných osob na náhradu škody, pracovněprávní nároky pojistníka na náhradu škody vůči vlastním zaměstnancům, trestní a přestupkové řízení, pracovněprávní spory pojistníka se zaměstnanci, spory pojištěných osob z komerčního pojištění, ochrana vlastnických práv pojistníka k movitým věcem, spory týkající se nemovitosti, závazkové právo, právní poradenství)
-školských zařízení (občanskoprávní nároky pojištěných osob na náhradu škody, pracovněprávní nároky pojistníka na náhradu škody vůči vlastním zaměstnancům, trestní a přestupkové řízení, pracovněprávní spory pojistníka se zaměstnanci, spory pojištěných osob z komerčního pojištění, ochrana vlastnických práv pojistníka k movitým věcem, spory týkající se nemovitosti, právní poradenství)
-pro sportovce (občanskoprávní nároky na náhradu škody, pracovněprávní nároky na náhradu škody, obhajoba v trestním a přestupkovém řízení, obhajoba v disciplinárním řízení, pojistné právo, vlastnické právo, pracovněprávní a závazkověprávní vztahy, právní poradenství)
-pro lékaře (občanskoprávní nároky pojištěných osob na náhradu škody, pracovněprávní nároky pojistníka na náhradu škody vůči vlastním zaměstnancům, trestním a přestupkové řízení, pracovněprávní spory pojistníka se zaměstnanci, spory pojištěných osob z komerčního pojištění, ochrana vlastnických práv pojistníka k movitým věcem, spory týkající se nemovitosti, závazkové právo, právní poradenství)

postheadericon Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany je méně časté, než třeba pojištění majetku či osob, na jeho důležitosti to ale neubírá. Pojištění právní ochrany chrání své klienty před nepříznivými důsledky právních sporů a s nimi spojenými finančními náklady. Využití může být velmi široké jak pro fyzické tak i právnické osoby. Je vhodné například pro řidiče z povolání, u nemovitostí využívaných k osobním účelům či podnikání menších subjektů.

A protože je celkem složité, vysvětlovat princip pojištění právní ochrany teoreticky, pokusím se vám ho vyložit na příkladu.
Řekněme, že manželský pár si vyjel na motorce na výlet. Cestou se jim ale stala nehoda. Došlo ke střetu jejich motorky a protijedoucího vozidla ve špatně přehledné zatáčce. Nedošlo na ztráty na životech, žena však měla méně vážné úrazy a manžel byl také potlučený. Byl si však jistý tím, že se žádného přestupku nedopustil, nepřejel dělící čáru a jel povolenou rychlostí. Řidič auta však tvrdil opak, manžel si to ale nenechal líbit a obrátil se na pojišťovnu. Poukázal na své pojištění právní ochrany a pojišťovna začala celou věc prověřovat. Pojišťovna uhradila znalecký posudek pro tuto událost a vyvrátila obvinění řidiče auta. Řidič si oddechl a myslel si, že bude mít klid. Pak se ale stala další očekávaná věc, a to, že nikdo nepotvrdil vinu toho řidiče auta. A tak byla věc poslána k soudu, kde se všichni řídili hlavně znaleckým posudkem. Všechny soudní náklady hradila pojišťovna.

Právě pro takové případy je velmi účinné pojištění právní ochrany. Kdo ví, kolik by manžele stály náklady na znalecký posudek, na obhájce i na soudní výlohy.

Pokud bych to měla shrnout, pojištění právní ochrany se vztahuje převážně na:
-poplatky a náklady za soudní řízení
-výdaje za právní zástupce
-náklady na znalecké posudky

Nevztahuje se na:
-pokrytí pokut
-uplatňování nároků převedených na pojištěného
-spory mezi pojištěným a pojišťovnou právní ochrany
-prosazování zájmů pojištěného v insolventním řízení
-právní zastupování ve sporech o náhradu škody třetí osobou
-výdaje protistrany a státu