(Input html or adsense code here)

Pokud vás některý článek zaujal, prosím zanechte Váš komentář a nebo dotaz k tématu právní ochrany. Možná pomůžete dalšímu hledajícímu člověku a nebo přispějete do diskuze.

Informace, které jsou na této stránce uvedené byste neměli brát jako přesné a aktuální. Aktuální informace a data naleznete vždy u pojišťovny nabízející pojištění právní ochrany.


Posledně Hledané
Doporučené stránky

postheadericon Pojištění právní ochrany

Dvě známé pojišťovny právní ochrany

Pojišťovny UNIQA a D.A.S v rámci marketingové strategie spolupracují v oblasti pojištění vozidel a poskytují společný produkt neboli pojištění složené z povinného ručení a havarijního pojištění UNIQA a pojištění právní ochrany vozidel D.A.S. Povinné ručení je povinen uzavírat každý motorista a havarijní pojištění již bývá součástí koupě nového motorového vozidla, ale samozřejmě je jej možno sjednat samostatně. Pojištění právní ochrany je považováno za doplňkový produkt, jehož potenciál není v České Republice zdaleka tak využívaný jako v jiných zemí. Tyto dvě velké společnosti poskytující pojištění se rozhodli společně zasazovat pro prosazení pojištění právní ochrany, aby se stalo stabilní součástí komplexního pojištění motoristů. Jejich společné pojištění lze sjednat na široké prodejní síti obou pojišťoven, ale samozřejmě je zde i možnost sjednání online, což je nesporná výhody pro občany ČR, kteří nemají času nazbyt.

Pojišťovna právní ochrany D.A.S.

Tato pojišťovna se jako jediná svého druhu v České Republice zabývá pouze pojištěním právní ochrany. Pojišťovna vznikla roku 1995 a nabízí jediný produkt pojištění právní ochrany a to hned v několika verzích. Pojištění právní ochrany zajistí klientům komplexní servis bez dalších vynaložených finančních prostředků. Pojišťovna nefiguruje pouze u nás, ale je to dceřiná společnost velké společnosti podnikající v Mnichově.

Verze pojištění právní ochrany pojišťovny D.A.S

Jednotlivá pojištění jsou rozdělena do tzv. cenově zvýhodněných balíčků. Mezi balíčky patří Rodina STANDARD, jehož cílem je pojištění rodiny a zaměstnance, Rodina MOTO, pojištění rodiny, vozidla a jeho řidiče, Rodina MAX, pojištění vztahující se na rodinu, nemovitost, zaměstnance, vozidlo, jeho řidiče a úrazové připojištění, Řidič PROFI, cílem je pojištění zaměstnance jako řidiče motorového vozidla. Toto jsou čtyři základní balíčky pojištění poskytované pojišťovnou D.A.S.

postheadericon Pojištění právní ochrany

Dostat se do nějakého právního sporu je většinou velmi nepříjemné a každý se tomu snaží co nejvíce vyhnout. Pokud se to ale přece jenom přihodí, určitě to nebude zadarmo. A právě pro náklady spojené s právními spory je tu pojištění právní ochrany.
Pojištění právní ochrany je velmi výhodné a určitě je velmi dobré ho mít. Nikdy nevíte, co se stane a je dobré mít za sebou někoho, kdo prosazuje vaše zájmy a minimalizuje náklady spojené s právními záležitostmi.

Účelů pojištění právní ochrany je hned několik, prvním z nich je pomoc v nahodilých právních sporech, pak ochrana pojištěného při prosazování jeho práv, ochrana před negativními následky právních sporů a také úhrada nákladů na advokáta i na soudní řízení.

Varianty pojištění právní ochrany:
-vozidla (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, odebrání průkazu, závazkové právo, pojistné právo, právo poradenství)
-řidiče (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, odebrání průkazu, pojistné právo, právní poradenství)
-pro zaměstnance (pracovněprávní nároky na náhradu škody, obhajoba v trestním a přestupkovém řízení, pojistné právo, pracovněprávní vztahy, právní poradenství)
-rodiny (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, závazkové právo, pojistné správo, vlastnické právo, sociální zabezpečení, právní poradenství)
-nemovitosti (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, závazkové právo, pojistné právo, vlastnické právo, nájemní právo, sousedské právo, správní řízení, právní poradenství)
-v případě úrazu (náhrada škody, pojistné právo, právní poradenství)
-pro myslivce (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, pojistné právo, vlastnické právo, závazkové právo, odebrání zbrojního průkazu nebo loveckého lístku, právní poradenství)
-pro podnikatele (občanskoprávní nároky pojištěných osob na náhradu škody, pracovněprávní nároky pojistníka na náhradu škody vůči vlastním zaměstnancům, trestní a přestupkové řízení, pracovněprávní spory pojistníka se zaměstnanci, spory pojištěných osob z komerčního pojištění, ochrana vlastnických práv pojistníka k movitým věcem, spory týkající se nemovitosti, závazkové právo, právní poradenství)
-školských zařízení (občanskoprávní nároky pojištěných osob na náhradu škody, pracovněprávní nároky pojistníka na náhradu škody vůči vlastním zaměstnancům, trestní a přestupkové řízení, pracovněprávní spory pojistníka se zaměstnanci, spory pojištěných osob z komerčního pojištění, ochrana vlastnických práv pojistníka k movitým věcem, spory týkající se nemovitosti, právní poradenství)
-pro sportovce (občanskoprávní nároky na náhradu škody, pracovněprávní nároky na náhradu škody, obhajoba v trestním a přestupkovém řízení, obhajoba v disciplinárním řízení, pojistné právo, vlastnické právo, pracovněprávní a závazkověprávní vztahy, právní poradenství)
-pro lékaře (občanskoprávní nároky pojištěných osob na náhradu škody, pracovněprávní nároky pojistníka na náhradu škody vůči vlastním zaměstnancům, trestním a přestupkové řízení, pracovněprávní spory pojistníka se zaměstnanci, spory pojištěných osob z komerčního pojištění, ochrana vlastnických práv pojistníka k movitým věcem, spory týkající se nemovitosti, závazkové právo, právní poradenství)

postheadericon KRYTÍ FINANČNÍCH NÁKLADŮ DÍKY POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

V tomto článku se dočtete co je pojištění právní ochrany a k čemu je vlastně dobré.

Pojištění právní ochrany je speciálním druhem pojištění, které slouží ke krytí finančních nákladů, které jsou spojené se soudními spory. Pojištění právní ochrany je určeno pro fyzické i právnické osoby, které chtějí zmírnit finanční dopad právních sporů. V dnešní době jsou zákony a vyhlášky neustále obměňovány, zvyšují se náklady i poplatky za advokáty, a pokud se nebudete jistit pomocí advokáta a finanční podporou pojišťovny, můžete se dostat do velikých potíží. Toto pojištění vám pomůže ve složitých situacích, dostanete advokáta, který vás bude zastupovat, zaplatí za vás kauci v době hrozby vyšetřovací vazby, uhradí náklady vlastních specialistů, poplatky a náklady soudního řízení, výdajů a nákladů protistrany a náklady pojištěného na cesty k soudu apod.


Jaké jsou hlavní výhody pojištění právní ochrany?

•    Stavebnicový princip, tzn., že si zvolíte variantu pojištění podle toho, co vám vyhovuje a také můžete kombinovat různé varianty, aby pro vás bylo pojištění co nejvýhodnější
•    Svobodná volba právního zástupce, tedy ke své obhajobě si můžete zvolit právního zástupce, kterému důvěřujete.
•    Nulová spoluúčast, tzn., že na pojistném plnění se nepodílíte žádnou spoluúčastí
•    Široká územní platnost, jste chráněni nejen v České republice, ale také v celé Evropě a ve státech Středomoří.
•    Jistota, že v nouzi máte za sebou silný tým právníků.
•    Větší sebedůvěra v běžných životních situacích.
•    Nepřetržitá asistenční služba na mobilním telefonu.
•    Nízká cena oproti skutečným hrozícím nákladům.


Má pojištění právní ochrany nějaké nevýhody?

Ano i drobné nevýhody se najdou:
•    omezené možnosti pojištění firem a OSVČ
•    nedojde-li ke škodě, peníze zůstávají pojišťovně
•    chybějící asistenční služby u některých pojišťoven

Pokud jste se rozhodli uzavřít pojištění právní ochrany a nevíte, na kterou pojišťovnu se obrátit, navštivte web online.pojisteni.cz, kde můžete porovnat jednotlivé nabídky.