(Input html or adsense code here)

Pokud vás některý článek zaujal, prosím zanechte Váš komentář a nebo dotaz k tématu právní ochrany. Možná pomůžete dalšímu hledajícímu člověku a nebo přispějete do diskuze.

Informace, které jsou na této stránce uvedené byste neměli brát jako přesné a aktuální. Aktuální informace a data naleznete vždy u pojišťovny nabízející pojištění právní ochrany.


Posledně Hledané
Doporučené stránky

postheadericon Pojištění právní ochrany

Proč si zřídit pojištění právní ochrany?

Pojištění právní ochrany je pojištění, které pomáhá lidem z hlediska právní ochrany. Pomáhá lidem chránit své práva a právní zájmy bez ohledu na finanční rizika, která většinou bývají velká. Účelem pojištění je zmírnit nebo úplně zamezit nepříznivým důsledkům nahodilých právních sporů a vzniklým výdajům, které při sporu vznikly. Při soudních sporech většinou vyhraje ta strana, která je znalejší předpisů a konkrétních zákonů v dané situaci a lépe se orientuje v zákoně, tudíž má většinou větší šanci na úspěch ta strana, která si může dovolit znalejšího právníka než druhá strana. Pojištění právní ochrany má zajistit spolehlivé právní zázemí, kterým se je možno zbavit obav z nákladů za právníka a jeho služby.

Druhy nákladů, které hradí pojišťovna

Náklady vzniklé při soudní při, jsou náklady za právního zástupce za jeho poradenství nebo pomoci při mimosoudním jednání. Hrazené jsou i poplatky a náklady na soudní řízení nebo náklady na znalecké posudky. Výdaje vznikající při soudním řízení proti státu, které je pojištěný povinen uhradit stanovením soudu. Zajímavé je i hrazení nákladů na cesty k soudu. Výše plnění pojištění právní ochrany je závislá na velikosti finanční částky, kterou platíme roční pojistné a to se pohybuje od 500 do 3000 korun.

Efektivnost pojištění

Efektivní pojištění je takové pojištění, kdy si klient zvolí ty oblasti života, ve kterých cítí největší potřebu pojištění nebo největší rizika. Oblasti života, pro které má být dané pojištění zřízeno. Oblasti života pro pojištění právní ochrany se dělí na pojištění pro motorová vozidla s řidičem a spolucestujícími, pro případ úrazu například při výkonu zaměstnání, pro zaměstnance v pracovněprávních sporech nebo pro konkrétní fyzické osoby výhradně při jejich nevýdělečných sporech jako jsou například sportovní výkony nebo zákaznická činnost (např. reklamace).

postheadericon Pojištění právní ochrany – Jak se pojistit

Může to znít složitě, ale je to v celku jednoduché a díky internetu toto pojištění získá snadno a výhodně opravdu každý. V tomto článku se zaměříme na to, co je pojištění právní ochrany, na co se vztahuje a kde ho můžete výhodně zajistit. Tento článek nemusí být aktuální a přesný. Přesné informace získáte od vaší pojišťovny.

Co je pojištění právní ochrany?

Znamená to, že výměnou za pravidelné měsíční platby máte s pojišťovnou smlouvu že v případě potřeby za vás zaplatí soudní výdaje a náklady, náklady na soudní znalce a právní zástupce a některé další výdaje.

Na druhou stranu toto pojištění právní ochrany NEzahrnuje krytí pokuty a náhrady škody, které jste způsobili. Dále není součástí pojištění zastupování pojišťovnou v právních sporech, kdy vás někdo žaluje o náhradu škody kterou jste způsobili. Mohou to být i další věci, ve kterých vás pojišťovna nebude zastupovat a krýt, pro aktuální informace je třeba se zeptat přímo pracovníka pojišťovny.

Pojišťění právní ochrany platí stejně jako u pojištění odpovědnosti za škodu po celé Evropě.

Kde mohu toto pojištění zřídit?

Pojištění právní ochrany zajišťuje například pojišťovna Generali a Kooperativa pojišťovna. Doporučuji ale podívat se na srovnání všech pojišťoven poskytující tyto služby abyste si vybrali tu, která vám poskytne kompromis mezi kvalitními službami a nízkou cenou. Porovnání tohoto druhu pojištění naleznete například na webu Wedos.

postheadericon Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany je méně časté, než třeba pojištění majetku či osob, na jeho důležitosti to ale neubírá. Pojištění právní ochrany chrání své klienty před nepříznivými důsledky právních sporů a s nimi spojenými finančními náklady. Využití může být velmi široké jak pro fyzické tak i právnické osoby. Je vhodné například pro řidiče z povolání, u nemovitostí využívaných k osobním účelům či podnikání menších subjektů.

A protože je celkem složité, vysvětlovat princip pojištění právní ochrany teoreticky, pokusím se vám ho vyložit na příkladu.
Řekněme, že manželský pár si vyjel na motorce na výlet. Cestou se jim ale stala nehoda. Došlo ke střetu jejich motorky a protijedoucího vozidla ve špatně přehledné zatáčce. Nedošlo na ztráty na životech, žena však měla méně vážné úrazy a manžel byl také potlučený. Byl si však jistý tím, že se žádného přestupku nedopustil, nepřejel dělící čáru a jel povolenou rychlostí. Řidič auta však tvrdil opak, manžel si to ale nenechal líbit a obrátil se na pojišťovnu. Poukázal na své pojištění právní ochrany a pojišťovna začala celou věc prověřovat. Pojišťovna uhradila znalecký posudek pro tuto událost a vyvrátila obvinění řidiče auta. Řidič si oddechl a myslel si, že bude mít klid. Pak se ale stala další očekávaná věc, a to, že nikdo nepotvrdil vinu toho řidiče auta. A tak byla věc poslána k soudu, kde se všichni řídili hlavně znaleckým posudkem. Všechny soudní náklady hradila pojišťovna.

Právě pro takové případy je velmi účinné pojištění právní ochrany. Kdo ví, kolik by manžele stály náklady na znalecký posudek, na obhájce i na soudní výlohy.

Pokud bych to měla shrnout, pojištění právní ochrany se vztahuje převážně na:
-poplatky a náklady za soudní řízení
-výdaje za právní zástupce
-náklady na znalecké posudky

Nevztahuje se na:
-pokrytí pokut
-uplatňování nároků převedených na pojištěného
-spory mezi pojištěným a pojišťovnou právní ochrany
-prosazování zájmů pojištěného v insolventním řízení
-právní zastupování ve sporech o náhradu škody třetí osobou
-výdaje protistrany a státu