(Input html or adsense code here)

Pokud vás některý článek zaujal, prosím zanechte Váš komentář a nebo dotaz k tématu právní ochrany. Možná pomůžete dalšímu hledajícímu člověku a nebo přispějete do diskuze.

Informace, které jsou na této stránce uvedené byste neměli brát jako přesné a aktuální. Aktuální informace a data naleznete vždy u pojišťovny nabízející pojištění právní ochrany.


Posledně Hledané
Doporučené stránky

postheadericon Pojištění právní ochrany – druhy

Druhy pojištění právní ochrany:

Právní ochrana zaměstnance

Osoba, která má uzavřenou pojištění právní ochrany v pracovněprávních sporech, má právo na ochranu při událostech, které jí vzniknou při plnění pracovních povinností na pracovišti. Pojištění nabývá větší důležitosti tím, čím je rizikovější profese pojištěné osoby nebo čím agresivnější je jeho zaměstnavatel. Agresivnější zaměstnavatel dbá na absolutní dodržování Zákoníku práce, tím pádem hrozí pracovně právní spory.

Pojištění právní ochrany rodiny

Uzavřením pojištění právní ochrany rodiny získá celá rodina právní ochranu při své nevýdělečné činnosti jako je rekreace nebo nejrůznější druhy sportů. Pojištění se vztahuje na osoby jako jsou pojistník, což je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, dále na manželku nebo manžela pojistníka a na jeho děti a osoby do 26 let, které žijí ve společné domácnosti s pojistníkem.

Právní ochrana nemovitosti

Právní ochrana nemovitosti nebo nemovitostí je určena pro osoby vlastnící byt, chatu, dům, garáž a další nemovitosti, které jsou užívány k soukromému, nevýdělečnému účelu. Pojištění je doporučováno k právnímu pojištění ochrany rodiny.

 Pojištění právní ochrany řidiče

Při dopravní nehodě řidiče se může hodit každé pojištění uzavřené pro případ dopravní nehody a tím je například právní pojištění řidiče motorových vozidel. Pojištění lze použít v případě kdy je řidič účastníkem dopravní nehody, kterou nezavinil nebo v případě, kdy není jasné kdo zavinil dopravní nehodu.

Výhody právního pojištění

Například u pojišťovny Generali máte jistotu, že Vám bude pojistka platit na celém území Evropy a například za Vás uhradí kauci, která vyloučí vyšetřovací vazbu, až do výše 100 000 Kč a to ve formě bezúročné půjčky. U pojišťovny Kooperativa si můžete určit variantu pojištění přesně podle svých potřeb a zároveň kombinovat tyto varianty a získat tím výhodnější pojistné. Také tu naleznete takzvanou nulovou spoluúčast, což znamená že se na pojistném plnění nepodílíte žádnou spoluúčastí. U této pojišťovny také platí široká uzemní platnost v oblasti Evropy a státech středomoří.

Více na pojisteni.cz

postheadericon Pojištění právní ochrany

Proč si zřídit pojištění právní ochrany?

Pojištění právní ochrany je pojištění, které pomáhá lidem z hlediska právní ochrany. Pomáhá lidem chránit své práva a právní zájmy bez ohledu na finanční rizika, která většinou bývají velká. Účelem pojištění je zmírnit nebo úplně zamezit nepříznivým důsledkům nahodilých právních sporů a vzniklým výdajům, které při sporu vznikly. Při soudních sporech většinou vyhraje ta strana, která je znalejší předpisů a konkrétních zákonů v dané situaci a lépe se orientuje v zákoně, tudíž má většinou větší šanci na úspěch ta strana, která si může dovolit znalejšího právníka než druhá strana. Pojištění právní ochrany má zajistit spolehlivé právní zázemí, kterým se je možno zbavit obav z nákladů za právníka a jeho služby.

Druhy nákladů, které hradí pojišťovna

Náklady vzniklé při soudní při, jsou náklady za právního zástupce za jeho poradenství nebo pomoci při mimosoudním jednání. Hrazené jsou i poplatky a náklady na soudní řízení nebo náklady na znalecké posudky. Výdaje vznikající při soudním řízení proti státu, které je pojištěný povinen uhradit stanovením soudu. Zajímavé je i hrazení nákladů na cesty k soudu. Výše plnění pojištění právní ochrany je závislá na velikosti finanční částky, kterou platíme roční pojistné a to se pohybuje od 500 do 3000 korun.

Efektivnost pojištění

Efektivní pojištění je takové pojištění, kdy si klient zvolí ty oblasti života, ve kterých cítí největší potřebu pojištění nebo největší rizika. Oblasti života, pro které má být dané pojištění zřízeno. Oblasti života pro pojištění právní ochrany se dělí na pojištění pro motorová vozidla s řidičem a spolucestujícími, pro případ úrazu například při výkonu zaměstnání, pro zaměstnance v pracovněprávních sporech nebo pro konkrétní fyzické osoby výhradně při jejich nevýdělečných sporech jako jsou například sportovní výkony nebo zákaznická činnost (např. reklamace).

postheadericon Pojištění právní ochrany – Jak se pojistit

Může to znít složitě, ale je to v celku jednoduché a díky internetu toto pojištění získá snadno a výhodně opravdu každý. V tomto článku se zaměříme na to, co je pojištění právní ochrany, na co se vztahuje a kde ho můžete výhodně zajistit. Tento článek nemusí být aktuální a přesný. Přesné informace získáte od vaší pojišťovny.

Co je pojištění právní ochrany?

Znamená to, že výměnou za pravidelné měsíční platby máte s pojišťovnou smlouvu že v případě potřeby za vás zaplatí soudní výdaje a náklady, náklady na soudní znalce a právní zástupce a některé další výdaje.

Na druhou stranu toto pojištění právní ochrany NEzahrnuje krytí pokuty a náhrady škody, které jste způsobili. Dále není součástí pojištění zastupování pojišťovnou v právních sporech, kdy vás někdo žaluje o náhradu škody kterou jste způsobili. Mohou to být i další věci, ve kterých vás pojišťovna nebude zastupovat a krýt, pro aktuální informace je třeba se zeptat přímo pracovníka pojišťovny.

Pojišťění právní ochrany platí stejně jako u pojištění odpovědnosti za škodu po celé Evropě.

Kde mohu toto pojištění zřídit?

Pojištění právní ochrany zajišťuje například pojišťovna Generali a Kooperativa pojišťovna. Doporučuji ale podívat se na srovnání všech pojišťoven poskytující tyto služby abyste si vybrali tu, která vám poskytne kompromis mezi kvalitními službami a nízkou cenou. Porovnání tohoto druhu pojištění naleznete například na webu Wedos.