(Input html or adsense code here)

Pokud vás některý článek zaujal, prosím zanechte Váš komentář a nebo dotaz k tématu právní ochrany. Možná pomůžete dalšímu hledajícímu člověku a nebo přispějete do diskuze.

Informace, které jsou na této stránce uvedené byste neměli brát jako přesné a aktuální. Aktuální informace a data naleznete vždy u pojišťovny nabízející pojištění právní ochrany.


Posledně Hledané
Doporučené stránky

postheadericon Pojištění právní ochrany

Dostat se do nějakého právního sporu je většinou velmi nepříjemné a každý se tomu snaží co nejvíce vyhnout. Pokud se to ale přece jenom přihodí, určitě to nebude zadarmo. A právě pro náklady spojené s právními spory je tu pojištění právní ochrany.
Pojištění právní ochrany je velmi výhodné a určitě je velmi dobré ho mít. Nikdy nevíte, co se stane a je dobré mít za sebou někoho, kdo prosazuje vaše zájmy a minimalizuje náklady spojené s právními záležitostmi.

Účelů pojištění právní ochrany je hned několik, prvním z nich je pomoc v nahodilých právních sporech, pak ochrana pojištěného při prosazování jeho práv, ochrana před negativními následky právních sporů a také úhrada nákladů na advokáta i na soudní řízení.

Varianty pojištění právní ochrany:
-vozidla (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, odebrání průkazu, závazkové právo, pojistné právo, právo poradenství)
-řidiče (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, odebrání průkazu, pojistné právo, právní poradenství)
-pro zaměstnance (pracovněprávní nároky na náhradu škody, obhajoba v trestním a přestupkovém řízení, pojistné právo, pracovněprávní vztahy, právní poradenství)
-rodiny (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, závazkové právo, pojistné správo, vlastnické právo, sociální zabezpečení, právní poradenství)
-nemovitosti (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, závazkové právo, pojistné právo, vlastnické právo, nájemní právo, sousedské právo, správní řízení, právní poradenství)
-v případě úrazu (náhrada škody, pojistné právo, právní poradenství)
-pro myslivce (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, pojistné právo, vlastnické právo, závazkové právo, odebrání zbrojního průkazu nebo loveckého lístku, právní poradenství)
-pro podnikatele (občanskoprávní nároky pojištěných osob na náhradu škody, pracovněprávní nároky pojistníka na náhradu škody vůči vlastním zaměstnancům, trestní a přestupkové řízení, pracovněprávní spory pojistníka se zaměstnanci, spory pojištěných osob z komerčního pojištění, ochrana vlastnických práv pojistníka k movitým věcem, spory týkající se nemovitosti, závazkové právo, právní poradenství)
-školských zařízení (občanskoprávní nároky pojištěných osob na náhradu škody, pracovněprávní nároky pojistníka na náhradu škody vůči vlastním zaměstnancům, trestní a přestupkové řízení, pracovněprávní spory pojistníka se zaměstnanci, spory pojištěných osob z komerčního pojištění, ochrana vlastnických práv pojistníka k movitým věcem, spory týkající se nemovitosti, právní poradenství)
-pro sportovce (občanskoprávní nároky na náhradu škody, pracovněprávní nároky na náhradu škody, obhajoba v trestním a přestupkovém řízení, obhajoba v disciplinárním řízení, pojistné právo, vlastnické právo, pracovněprávní a závazkověprávní vztahy, právní poradenství)
-pro lékaře (občanskoprávní nároky pojištěných osob na náhradu škody, pracovněprávní nároky pojistníka na náhradu škody vůči vlastním zaměstnancům, trestním a přestupkové řízení, pracovněprávní spory pojistníka se zaměstnanci, spory pojištěných osob z komerčního pojištění, ochrana vlastnických práv pojistníka k movitým věcem, spory týkající se nemovitosti, závazkové právo, právní poradenství)

postheadericon KRYTÍ FINANČNÍCH NÁKLADŮ DÍKY POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

V tomto článku se dočtete co je pojištění právní ochrany a k čemu je vlastně dobré.

Pojištění právní ochrany je speciálním druhem pojištění, které slouží ke krytí finančních nákladů, které jsou spojené se soudními spory. Pojištění právní ochrany je určeno pro fyzické i právnické osoby, které chtějí zmírnit finanční dopad právních sporů. V dnešní době jsou zákony a vyhlášky neustále obměňovány, zvyšují se náklady i poplatky za advokáty, a pokud se nebudete jistit pomocí advokáta a finanční podporou pojišťovny, můžete se dostat do velikých potíží. Toto pojištění vám pomůže ve složitých situacích, dostanete advokáta, který vás bude zastupovat, zaplatí za vás kauci v době hrozby vyšetřovací vazby, uhradí náklady vlastních specialistů, poplatky a náklady soudního řízení, výdajů a nákladů protistrany a náklady pojištěného na cesty k soudu apod.


Jaké jsou hlavní výhody pojištění právní ochrany?

•    Stavebnicový princip, tzn., že si zvolíte variantu pojištění podle toho, co vám vyhovuje a také můžete kombinovat různé varianty, aby pro vás bylo pojištění co nejvýhodnější
•    Svobodná volba právního zástupce, tedy ke své obhajobě si můžete zvolit právního zástupce, kterému důvěřujete.
•    Nulová spoluúčast, tzn., že na pojistném plnění se nepodílíte žádnou spoluúčastí
•    Široká územní platnost, jste chráněni nejen v České republice, ale také v celé Evropě a ve státech Středomoří.
•    Jistota, že v nouzi máte za sebou silný tým právníků.
•    Větší sebedůvěra v běžných životních situacích.
•    Nepřetržitá asistenční služba na mobilním telefonu.
•    Nízká cena oproti skutečným hrozícím nákladům.


Má pojištění právní ochrany nějaké nevýhody?

Ano i drobné nevýhody se najdou:
•    omezené možnosti pojištění firem a OSVČ
•    nedojde-li ke škodě, peníze zůstávají pojišťovně
•    chybějící asistenční služby u některých pojišťoven

Pokud jste se rozhodli uzavřít pojištění právní ochrany a nevíte, na kterou pojišťovnu se obrátit, navštivte web online.pojisteni.cz, kde můžete porovnat jednotlivé nabídky.

postheadericon Pojištění právní ochrany – druhy

Druhy pojištění právní ochrany:

Právní ochrana zaměstnance

Osoba, která má uzavřenou pojištění právní ochrany v pracovněprávních sporech, má právo na ochranu při událostech, které jí vzniknou při plnění pracovních povinností na pracovišti. Pojištění nabývá větší důležitosti tím, čím je rizikovější profese pojištěné osoby nebo čím agresivnější je jeho zaměstnavatel. Agresivnější zaměstnavatel dbá na absolutní dodržování Zákoníku práce, tím pádem hrozí pracovně právní spory.

Pojištění právní ochrany rodiny

Uzavřením pojištění právní ochrany rodiny získá celá rodina právní ochranu při své nevýdělečné činnosti jako je rekreace nebo nejrůznější druhy sportů. Pojištění se vztahuje na osoby jako jsou pojistník, což je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, dále na manželku nebo manžela pojistníka a na jeho děti a osoby do 26 let, které žijí ve společné domácnosti s pojistníkem.

Právní ochrana nemovitosti

Právní ochrana nemovitosti nebo nemovitostí je určena pro osoby vlastnící byt, chatu, dům, garáž a další nemovitosti, které jsou užívány k soukromému, nevýdělečnému účelu. Pojištění je doporučováno k právnímu pojištění ochrany rodiny.

 Pojištění právní ochrany řidiče

Při dopravní nehodě řidiče se může hodit každé pojištění uzavřené pro případ dopravní nehody a tím je například právní pojištění řidiče motorových vozidel. Pojištění lze použít v případě kdy je řidič účastníkem dopravní nehody, kterou nezavinil nebo v případě, kdy není jasné kdo zavinil dopravní nehodu.

Výhody právního pojištění

Například u pojišťovny Generali máte jistotu, že Vám bude pojistka platit na celém území Evropy a například za Vás uhradí kauci, která vyloučí vyšetřovací vazbu, až do výše 100 000 Kč a to ve formě bezúročné půjčky. U pojišťovny Kooperativa si můžete určit variantu pojištění přesně podle svých potřeb a zároveň kombinovat tyto varianty a získat tím výhodnější pojistné. Také tu naleznete takzvanou nulovou spoluúčast, což znamená že se na pojistném plnění nepodílíte žádnou spoluúčastí. U této pojišťovny také platí široká uzemní platnost v oblasti Evropy a státech středomoří.

Více na pojisteni.cz